Turvallisuus

Turvavälit

Turvavälit

Riittävä turvaväli on yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä.Turvavälin tulee olla vähintään neljä metriä matkailuajoneuvojen, muiden ajoneuvojen sekä erilaisten rakenteiden, kuten etutelttojen ja -katosten välillä. Neljän metrin turvaväli ei kuitenkaan täysin takaa viereisten ajoneuvojen säästymistä vaurioilta. Riskitön turvaväli olisi noin kahdeksan metriä.

Hopeaperällä noudatetaan ohjeiden mukaisia turvavälejä. Jokainen alueella leiriytyvä (myös kausi- ja ikipaikkalainen) huolehtii itse turvaväleistä ja tekee vaadittavat muutokset omatoimisesti. Paloviranomaisilla ja alueen isännillä on oikeus ja velvollisuus valvoa turvavälin noudattamista. 

Mikäli vetoauto ei mahdu ”omalle tontille” noudattaen turvaetäisyyksiä, se on parkkeerattava muualle osoitetuille alueille.

Alueella tulee käyttää vain määräysten mukaista liityntäjohtoa (kts. Sähköturvallisuus).

Suorittaessaan leirintämaksun leiriytyjä sitoutuu noudattamaan alueella käytössä olevia ohjeita ja järjestyssääntöjä.

Turvavälit leiriydyttäessä

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuus

Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä, että hänen sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmääräysten edellyttämässä kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä. Leirintäalueen isännällä on oikeus ja velvollisuus irrottaa verkosta vaaraa aiheuttavat asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

Liittäminen sähköverkkoon

Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m. Liitäntäjohdon tulee yltää sähköverkon pistorasiaan ilman jatkojohtoja. Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli "maadoitettu" säänkestävä kumikaapeli tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia. Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria. Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.

1.7.1997 jälkeen tehtyjen matkailuajoneuvoalueiden sähköasennusten tulee olla sellaisia, että jokainen matkailuajoneuvo voidaan liittää kukin omaansa ns. teollisuusstandardin mukaiseen, nimellisvirraltaan 16 A pistorasiaan. Jokainen pistorasia tulee olla suojattu vikavirtasuojalla ja sulakkeella tai varokeautomaatilla. Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.

Kytke aina ensin liitäntäjohto ajoneuvoon ja vasta sitten verkkoon ja lähtiessäsi päinvastoin.

Sukopistotulpalla varustettua liitäntäjohtoa saa edelleenkin käyttää liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen liitäntäjohdon kytkeminen adapterilla teollisuusstandardin mukaiseen pistorasiaan on kielletty.

Muistathan aina purkaa kelalla olevan jodon, jottei se kuumene ja ylikuormitu. 

Johtojen kunto ja sijoitus

Ajoteiden poikki ei kannata vetää johtoja. Jos näin on tehtävä, yritä suojata ne vaurioitumiselta. Vaurioitunut tai "pykinyt" johto on aina turvallisuusriski - sekä itsellesi että muille. Teippaaminen ei ole oikea korjaustapa, vaan johto on uusittava. Pidäthän myös huolen, että kaapeli on hyvin kiinni pistotulppien vedonpoistajissa. 

Sähkön vetäminen matkailuajoneuvosta ulos oven ja ikkunan kautta ei ole sallittua. Ulkokäyttöä mm. etutelttaa varten kannattaa asennuttaa matkailuajoneuvon ulkopistorasia. Käytä ulkotiloissa vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä johtoja ja sähkölaitteita.

Kaasupullokotelossa saa olla vain tehdasasennettuja sähkölaitteita.

Älä koskaan käytä palaneiden lamppujen ja sulakkeiden tilalla suurempia kuin ohjekirjassa tai laitteen merkintäkilvessä on ilmoitettu.

Kuormitukset

Älä ylikuormita sähköverkkoa. Noudata leirintäalueen antamia ohjeita sähkön käytön suhteen. Matkailuajoneuvoalueilla - varsinkin isojen tapahtumien aikana - saattaa sähkön käytölle olla rajoituksia teknisistä syistä. Esimerkiksi niin, että käytettävissä on vain ns. valosähköä noin 300-500 W. Tällöin on ehdottomasti noudatettava alueen isännistön antamia ohjeita, jotta kaikille riittäisi sähköä perustarpeisiin.

Sähköasennukset

Sähköasennusten tekeminen matkailuajoneuvoihin vaatii asianmukaiset asennusluvat. Muutoksia ja asennuksia ei kannata teetättää "tee-se-itse"-miehillä. Muistathan, että 12-24 voltin eli ns. akkusähköasennustenkin kanssa on syytä olla varovainen ja tehdä ne osaavasti. Vaikka jännite on pieni, virrat ovat suuria ja voivat aiheuttaa mm. palovaaran. 

Talvella

Kylmässä matkailuajoneuvossa olleita sähkölaitteita suositellaan käytettäväksi vasta, kun sisälämpötila on normaali. Pienlaitteita ei kannata jättää tarpeettomasti pistorasioihin ja näin ollen käyttökytkimensä varaan.

Kun poistut pidemmäksi aikaa, ota matkailuajoneuvosi irti sähköverkosta, ellei kytkentä ole tarpeellinen lämmityksen takia. Tällöinkin kytke kaikki muut tarpeettomat laitteet pois verkosta.

Irrallisten lisälämmitinten käyttö ei ole suotavaa. Jos käytät sellaista, käytä auton sisätilan lämmitykseen hyväksyttyä lämmitintä, ja huolehdi ettei sitä peitä mikään.

Pelastussuunnitelma

PDF-tiedostoPelastussuunnitelma.pdf (555 kB)