Yt-alueet ja toiminta

Tietoa YT-toiminnasta ja periaatteista

Suomen sfc-yhdistykset ovat muodostaneet yhteistoiminta-alueita (YT-alueita), joiden toiminnan tarkoituksena on koordinoida alueeseen kuuluvien yhdistysten toimintaa ja kehittää yhteisten asioiden käsittelyä.

Pohjois-Suomen YT-toiminnan perustava kokous pidettiin Kemissä 16.1.1982. Kokouksessa olivat edustettuna Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Napapiirin, Länsi-Pohjan ja Peräpohjolan sfc-yhdistykset. Raahentienoo hyväksyttiin YT-alueeseen 1980-luvun loppupuolella ja Lohenpyrstö vuonna 2008.

Tällä hetkellä YT-alue koostuu seitsemästä yhdistyksestä:

014 SF-Caravan Napapiiri ry
015 SF-Caravan Peräpohjola ry
018 SF-Caravan Oulun seutu ry
037 SF-Caravan Koillismaa ry
043 SF-Caravan Länsipohja ry
050 SF-Caravan Ounas-Lappi ry
069 SF-Caravan Lohenpyrstö ry

YT-alueiden kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä huhtikuun 15. päivään mennessä ja syksyllä marraskuun 15. päivään mennessä. Kokouksien pitojärjestyksestä on sovittu lista, jonka mukaan kukin yhdistys vuorollaan toimii koollekutsujana.

Jokainen yhdistys valitsee edustajansa kokouksiin. Edustajilla tulee olla riittävät valtuudet tehdä päätöksiä ja esittää edustamansa yhdistyksen kanta kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

YT-alueen vetovastuusta on myös sovittu. Kukin yhdistys on vuorollaan vastuussa vuosittaisten alueen yhteisten tapahtumien järjestämisestä. 

YT-kokouksessa päätökset tehdään enimmistöperiaatteella, jolloin jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni. Kokouksen päätökset ovat suosituksia ja ne vaativat yhdistyksien erillisen päätöksen tullakseen voimaan.

YT-kokous ottaa kantaa SF-Caravan ry:tä ja sen toimintaa koskevissa asioissa.

YT-alue koordinoi YT-alueen yhdistysten toimintaa ja valmistelee kannanottoja toimintaan vaikuttavissa asioissa.

YT-alueen jäsenyhdistysten järjestämien YT-treffien ajankohdat sovitaan etukäteen, jolloin vältytään päällekkäisyyksiltä ja muilta tahattomilta ristiriidoilta.

YT-alue järjestää alueen jäsenyhdistyksille koulutusta ja kehittää treffitoimintaa.

Alue käsittelee ja ottaa kantaa viranomaisten tekemiin caravantoimintaa koskeviin päätöksiin. 

Alue kehittää ja ylläpitää yhteyksiä matkailupalveluita tarjoaviin yrittäjiin ja tiedottaa mahdollisista erityissopimuksista kaikille pohjoisen YT-yhdistyksille.

YT-yhdyshenkilö:

Kimmo Luukinen
044 5471 424
kimppari.k@gmail.com